Innovability

Innovability

Innovability

Στόχοι

Ο γενικός στόχος του Innovability είναι να βελτιωθεί η προσβασιμότητα τόσο στους δημόσιους χώρους όσο και τις εγκαταστάσεις των ιταλικών και ελληνικών δήμων που εμπλέκονται στο έργο, μετατρέποντας το περιβάλλον και αξιοποιώντας το δυναμικό του. Αυτή η κουλτούρα της προσβασιμότητας σημαίνει καλύτερη πρόσβαση στη γνώση και μεγαλύτερες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες, όσο για τα άτομα με σωματική ακεραιότητα τόσο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Διάρκεια του Έργου 24
24 μήνες
Προϋπολογισμός του Έργου
1.041.581,90 €

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το γενικό στόχο, οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

Την προώθηση της κουλτούρας της καινοτομίας, δηλαδή να δοκιμαστεί η δυνατότητα των νέων τεχνολογιών, οι πόροι των οποίων χρησιμοποιούνται μέσω ενός design με όσο το δυνατόν πιο προηγμένα αισθητήρια .

Να ενισχυθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πράξεων και η κοινή χρήση τους, συνδέοντας τες με τη δημιουργία μιας νέας μορφής οργάνωσης χρήσης υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, με προηγμένες τεχνολογικές επιλύσεις.

Προώθηση της ανάπτυξης βιώσιμων λύσεων για όλους, όχι μόνο αφιερωμένες σε μια συγκεκριμένη τυπολογία χρηστών.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης των κοινωνικών ζητημάτων.

Ανάπτυξη μιας κουλτούρας του design μεταξύ των εταιρειών, ιδρυμάτων και δημόσιων φορέων.

Παροχή επαρκούς επικοινωνίας και πληροφόρησης σχετικά με την προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων.

Κύριες δραστηριότητες

WP 1
Διαχείριση και συντονισμός

 • Δραστηριότητες προετοιμασίας;
 • Γενικός συντονισμός του έργου;
 • Οικονομική και διοικητική διαχείριση;
 • Αξιολόγηση.

WP 2
Πληροφόρηση και δημοσιότητα

 • Σχέδιο επικοινωνίας;
 • Εκτύπωση διαφημιστικού υλικού;
 • Εναρκτήρια συνάντηση και τελικό συνέδριο;

WP 3
Υποδομές

 • Μελέτη εφικτότητας
 • Εκτέλεση έργων για την προσβασιμότητα
 • Εξοπλισμός με προσιτές υποδομές
 • Πιστοποιητικά δοκιμών και έκδοσης

WP 4
Διαγωνισμός Συγγραφής Δοκιμίου, ποίησης, φωτογραφίας

 • Οργάνωση και διαχείριση του διαγωνισμού
 • Προώθηση του διαγωνισμού
 • Επιλογή των καλλιτεχνικών έργων
 • Τελετή απονομής βραβείων

WP 5
Ημέρες Καινοτομίας – Εκδήλωση

 • Οργάνωση ημερίδων Καινοτομίας στην Ιταλία
 • Οργάνωση ημερίδων Καινοτομίας στην Ελλάδα