Innovability

Innovability

Innovability

Δήμος Andrano - LP

ως επικεφαλής εταίρος και υπεύθυνος του έργου, ο Δήμος Andrano είναι υπεύθυνος και για: το συνολικό συντονισμό και την οικονομική διαχείριση του έργου, το συντονισμό των δράσεων του εταιρικού σχήματος, όπως προβλέπεται στο WP 1. Ο επικεφαλής εταίρος συμμετέχει στην εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων του έργου. Οργανώνει την kick-off meeting και τη εναρκτήρια διάσκεψη του έργου στην Ιταλία και συμμετέχει στις άλλες συναντήσεις του έργου. Η πόλη είναι επίσης υπεύθυνη για την WP 3 – Υποδομές στην περιοχή Marina di Andrano: του οποίου στόχος είναι η πρόσβαση στη θάλασσα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Για την διενέργεια του WP4, ο Επικεφαλής Εταίρος επέλεξε μια κριτική επιτροπή με ιταλική και ελληνική εμπειρία. Επίσης επιλέγει τον εκθέτη των καινοτόμων υπηρεσιών για διαφορετικές δεξιότητες και συμμετέχει στην ημέρα της Καινοτομίας στην Ιταλία.

Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Αιτωλοακαρνανίας - P2

H ANAIT είναι ο πρώτος Οργανισμός Ανάπτυξης που ιδρύθηκε στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανία και συστάθηκε το 1994. Ο τομέα της λειτουργίας του γραφείου μας είναι: Η πρώην νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας (μέρος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα). Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας μας είναι: η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Τοπική Ένωση Δήμων, οι δέκα μεγαλύτεροι δήμοι της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και οι τρεις αγροτικοί συνδέσμοι. Ο κύριος στόχος του εν λόγω ιδρύματος είναι να η κατανόηση των αναγκών της περιοχής της Αιτωλοακαρνανίας στον τομέα του προγραμματισμού και της υλοποίησης των έργων και των πρωτοβουλιών της ευρωπαϊκής και εθνικής ανάπτυξης. Επίσης, το γραφείο μας έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του με άλλους στόχους, χάρη στις νέες πληροφορίες που παρέχονται από την πολιτική της τοπικής και εθνικής ανάπτυξης. Σήμερα αναλαμβάνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια για να δημιουργήσει μία σύγχρονη, ισχυρή, έμπειρη και οικονομικά ανεξάρτητη Εταιρεία, οι σκοποί και οι στόχοι της οποίας μπορεί να παρουσιαστούν ως εξής:
- Δημιουργία προϋποθέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Αιτωλοακαρνανία;
- Προώθηση και τεχνική υποστήριξη στις πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης;
- Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς κατόχους της Αιτωλοακαρνανίας
- Δημιουργία μια Υποδομή και ενός κατάλληλου design, καθώς και νέες πρωτοβουλίες για την προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων σε όλες τις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. .
- Χρήση εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών έργων
- Υλοποίηση και διάδοση των δραστηριοτήτων των τοπικών και εθνικών έργων.
Όσον αφορά το έργο Innovability, ο Ρ2 είναι υπεύθυνος για την Ελλάδα του WP 5 – Εκδήλωση της Ημέρας της Καινοτομία. Ο P2 υποστηρίζει την εφαρμογή των παρεμβάσεων που θα λάβουν χώρα σε σχολικά κτίρια που βρίσκονται στη περιφερειακή μονάδα της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανία

 • Ο προυπολογισμός του P2 ανέρχεται στα
  126.798,00 €.
 • Ιστοσελίδα
  www.anait.gr
 • Επικοινωνία
  Λεωνίδας Αρβανίτης, Χρήστου Μπασσαγιάννη 30200 Μεσολογγι-Ελλάδα Christou
  Tηλ+302631055140, Fax: +302631026103,
 • Mail
  anait@otenet.gr, larvanit@gmail.comΕταιρεία Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- P3

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος συστάθηκε το 1996 και οι σημερινοί μέτοχοι είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και οι Δήμοι του Νομού Ηλείας.
Η εταιρία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση και την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και προσανατολίζεται προς τη διαχείριση των αγροτικών περιοχών και την υποστήριξη τηςσ Αγροτικής οικονομίας, την προώθηση του τουρισμού και του Περιβάλλοντος, κ.λπ. Επίσης , από το 2009, διαχειρίζεται ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο του εδάφους.
Οι στόχοι της Εταιρείας είναι:
• Η προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων των δημόσιων, κοινωνικών και ιδιωτικών τομέων, με μορφή επενδυτικών φιλόδοξων έργων, ενέργειες διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, ανάπτυξη του εμπορικού τομέα και της καινοτομίας.
• Εφαρμογή και τη χρηστικότητα των έργων που σχετίζονται με την τοπική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τα υπουργεία, τα όργανα Εκπαίδευσης και των υπηρεσιών του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της περιοχής σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό επίπεδο, βάσει των τοπικών πόρων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και των πόρων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ελληνικού Κράτους.
• Συντονισμός των δραστηριοτήτων, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής.
Άλλες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι:
• Οργάνωση διάφορων εκδηλώσεων και συναντήσεις. Η χρήση των πολιτιστικών, τουριστικών και φυσικών πόρων της δυτικής Ελλάδας.
• υπηρεσίες παροχής γεωργικών συμβουλών.
• Περιβαλλοντικές μελέτες.
• Μελέτες της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών.
Η Εταιρεία παρέχει τεχνική υποστήριξη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και σε όλους τους δήμους της Περιφέρειας στην προετοιμασία των έργων ανάπτυξης και τη διατύπωση των προτάσεων για την ένταξή τους στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
Όσον αφορά το σχέδιο Innovability, ο P3 στην Ελλάδα είναι υπεύθυνος για το WP 4 - λογοτεχνικός διαγωνισμός. Ο P3 υποστηρίζει την εφαρμογή των παρεμβάσεων που θα λάβουν χώρα σε σχολικά κτίρια που βρίσκονται στην περιφερειακή μονάδα της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας. • Ο προυπολογισμός του P3 ανέρχεται στα
  121.883,00 €.
 • Ιστοσελίδα
  www.aepde.gr
 • Επικοινωνία
  Development Company of Western Greece Region S.A.
  Αιγιού 23 και Αμερικής Τ.κ., Πάτρα Ελλάδα
  Tηλ: +302610 318224 - 2610 311872, Fax: 2610 317877
 • Επικοινωνία
  Branch Office: Μανολοπούλου 31, Τ.κ. 27100, Πύργος, Ελλάδα
  Tηl:+302621037146, Fax: +302621037169
 • Mail
  aepde@aepde.grCOTUP - P4

Η Cotup ιδρύθηκε το 1969, είναι μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος των τουριστικών πρακτόρων της Απουλίας. Οι κύριοι στόχοι της είναι η προώθηση και να αύξηση της τουριστικής ροής από Ιταλία και εξωτερικό, η επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τον τουρισμό, σε συνεργασία με τις τοπικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που επιδιώκουν τους στόχους και τα κοινά συμφέροντα, προώθηση του τουρισμού και υποστήριξη σε επιχειρήσεις.
Οι κύριες δραστηριότητες που σχετίζονται με την κοινοπραξία είναι ποικίλες και μπορούν να περιγραφούν σε: ο οργάνωση και να διαχείριση εκδηλώσεων προώθησης του τουρισμού και του πολιτισμού στην Ιταλία και το εξωτερικό, οργάνωση συμμετοχών σε εκθέσεις, οργάνωση εκπαιδευτικών ξεναγήσεων για τους τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους, συντονισμός και οργάνωση προγραμμάτων επικοινωνίας..
Από το 2002 έως το 2008, για λογαριασμό της Περιφέρειας της Απουλίας, η κοινοπραξία ήταν υπεύθυνη για την εφαρμογή και τη διαχείριση των εκδηλώσεων και προωθητικών εκθέσεων καθώς και Φιλοξενίας και προώθησης τουριστικών περιηγήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αξιοσημείωτη εξίσου η εκδοτική δραστηριότητα της κοινοπραξίας είναι ιδιαίτερα. Προωθεί και εκδίδει ενημερωτικά θεματικά φυλλάδια και νέα στυλ της φιλοξενίας.
Τα τελευταία χρόνια, η Cotup απέκτησε εμπειρίες σε έργα Διασυνοριακής συνεργασίας και διεθνή προγράμματα. Όπως το INTERREG IIIA Ιταλία-Αλβανία 2000-2006, όπου η Cotup διαχειρίζεται το έργο Costia: Συνεργασία και ανάπτυξη του τουρισμού στην Ιταλία και την Αλβανία. Ο σκοπός του έργου ήταν η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών φιλοξενίας και αειφόρου τουρισμού (κυρίως τα Bad and Breakfast) στην Αλβανία, σύμφωνα με την περιβαλλοντική κληρονομιά και το Φυσικό έδαφος των Αγίων Σαράντα. Αναφορικά με το INTERREG IIIA Αδριατική Διασυνοριακή Συνεργασία, η Cotup συντόνισε και διαχειρίστηκε, το έργο TTB: Τουρισμός, SPA, wellness. Το έργο είχε ως στόχο την ενίσχυση της διαδικασίας της διασυνοριακής συνεργασίας, με τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων spa στις γύρω περιοχές.
Αναφορικά με το INTERREG IIIA Αδριατική Διασυνοριακή Συνεργασία, η Cotup συμμετείχε ως εταίρος στο έργο της Adriatic Seaways. Οι δραστηριότητες ήταν: μελέτη της οικονομικής ανάπτυξης και του τουρισμού στην περιοχή, η δημιουργία πακέτων και δια- Αδριατικές διαδρομές. Αναφορικά με το IPA Adriatic CBC 2007-2013, η Cotup συμμετείχε ως εταίρος στα έργα STAR και TOURGRATE2.
TΟ προϋπολογισμός του P4 ανέρχεται στα
189.903,60 €
Ιστοσελίδα
www.cotup.it
Δήμος San Cesario di Lecce – P5

Ο Δήμος San Cesario di Lecce είναι μια ιταλική πόλη 8.444 κατοίκων στην επαρχία του Λέτσε της Απουλίας, βρίσκεται βόρειο κεντρικά του Σαλέντο και απέχει 5 χλμ από το κέντρο της επαρχιακής πρωτεύουσας. Παρά το γεγονός ότι η περιοχή ανέρχεται στην Εποχή του Χαλκού, όπως αποδεικνύεται από τα μενίρ που βρίσκονται στην περιοχή, συνδέεται με τη ρωμαιοκρατία του Σαλέντο. Ως εταίρος του Innovability, ο Ρ5 θα υλοποιήσει μια παρέμβαση στο Palazzo Ducale, δίνοντας την ευκαιρία πρόσβασης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο βρίσκεται στον υψηλό όροφο, και το ιστορικό αρχείο που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του ίδιου κτιρίου. Η πόλη του San Cesario di Lecce είναι επίσης υπεύθυνη στην Ιταλία για WP 4 - Λογοτεχνικός διαγωνισμός.

Δημός της Calimera – P6

Πόλη της Calimera - P5 έχει μόλις πάνω από 7.000 κατοίκους και βρίσκεται 15 χλμ από το Λέτσε. Ανήκει, μαζί με τους δήμους των Martignano, Sternatia, Zollino, Martano, Castrignano de'Greci, Corigliano d'Otranto, Soleto και Melpignano ανήκουν στην περιοχή του Ελληνικού Σαλέντο. Είναι μια περιοχή στην επαρχία του Λέτσε στην οποία παραμένει ζωντανή η σύνδεση με ορισμένες πολιτιστικές παραδόσεις της ελληνο-βυζαντινής εξάπλωσης στην Απουλία μεταξύ του έκτου και του δωδέκατου αιώνα, και ιδίως η διάλεκτος Γκρίκο, η οποία πλέον θεωρείται ως πραγματική γλώσσα. Απτό σύμβολο της ελληνικότητας, το όμορφη αττική στήλη δωρεά του Δήμου Αθηναίων στο κέντρο του Salento το 1960. Ο P6 θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό που προβλέπεται από το WP 4 και είναι υπεύθυνος στην Ιταλία για το WP 5 - Ημέρα Καινοτομίας. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος που σχετίζονται με έργα υποδομής, η πόλη της Calimera θα υλοποιήσει παρεμβάσεις στη δημοτική παιδική χαρά, εφοδιάζοντάς την με εξοπλισμούς, μέσα διασκέδασης υπαίθριων χώρων και ειδικά μελετημένες διαδρομές για άτομα με διαφορετικές δεξιότητες.