Innovability

Innovability

Innovability

Καινοτόμες τεχνολογίες για διαφορετικές δεξιότητες

Καινοτομία και Κοινωνική ένταξη: αυτές είναι οι δύο λέξεις κλειδιά του Innovability. Το Innovability είναι ένα έργο του οποίου στόχος είναι να μετασχηματίσει και να βελτιώσει την προσβασιμότητα στις δημόσιες υπηρεσίες σε όλους τους ανθρώπους, ιδίως τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να νιώθουν ως μέρος της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η εξάπλωση ενός «καινοτόμου πολιτισμού" σημαίνει την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών σε κτίρια και δημόσιες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Ο στόχος του έργου είναι να μετατρέψει την αδυναμία πρόσβασης σε πραγματικές ευκαιρίες: η άρση των αρχιτεκτονικών και πολιτιστικών εμποδίων θα δώσει στους ανθρώπους με αναπηρία τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια πλήρη αυτονομία και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική ζωή. Όλες οι ενέργειες που εκτελούνται από τους εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα δημιουργήσουν μια κοινωνία με προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στην εν λόγω κοινωνία, η έννοια της ευχρηστίας ενός δημόσιου χώρου είναι στενά συνδεδεμένη με εκείνη της βιωματικής προσβασιμότητας. Ευκολότερη πρόσβαση στα δημόσια κτίρια και τους χώρους ψυχαγωγίας και η διάδοση της κοινωνικής ένταξης αυτών των ανθρώπων θα έχει σας αποτέλεσμα την προώθηση και την υπεράσπιση των ισοτήτων, καθώς και την ενίσχυση του δυναμικού και των ικανοτήτων του καθενός.

Φωτογραφικό υλικό

Catalogo

 • 112015

  Catalogo Innovability

  Το «Innovability» είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας με στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε να μετατραπούν οι περιορισμοί πρόσβασης σε ευκαιρίες.


  Info:


  Per saperne di più scarica il catalogo completo del programma Innovability


  Consulta

Οι Εταίροι

Go to top of page